Kredyt na utworzenie gospodarstwa rolnego

Kredyty na utworzenie gospodarstwa rolnego, oferowane przez banki, najczęściej są to kredyty kierowane do młodych rolników. Na co konkretnie przeznacza się tego rodzaju kredyty? Celem może być utworzenie od podstaw gospodarstwa rolnego przez nabycie akty własności albo prawa wieczystego użytkowania danej działki albo działek wolnych. Pieniądze z kredytu mogą również pokryć koszty urządzeń gospodarstwa rolnego poprzez budowę, rozbudowę, adaptację, modernizację budynków i budowli gospodarczych. W grę wchodzi również budowa, zakup i instalacja urządzeń oraz obiektów, które służą do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz, odprowadzenie ścieków itd. Na tym jednak lista się nie kończy. Pieniądze z kredytu można przeznaczać także m.in. na budowę ogrodzeń w gospodarstwach rolnych, finansowanie opłat za usługi (np. honoraria dla architektów czy konsultantów), budowę albo zakup wraz z gruntem budynku mieszkalnego (wtedy warunkiem jest to, aby w gospodarstwie nie znajdował się żaden inny budynek mieszkalny i aby wnioskodawca i jego współmałżonek/współmałżonka nie byli w posiadaniu innego budynku mieszkalnego).

Tylko jeżeli chodzi o przeznaczenie pieniędzy uzyskanych wskutek zaciągnięcia tego rodzaju kredytu rolnego. Nie możemy nie wspomnieć jeszcze o podmiotach, które mogą o tego rodzaju kredyty się ubiegać. Mogą to być osoby fizyczne, które w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły np. czterdziestego roku życia (często właśnie przekroczenie tego wieku uniemożliwia otrzymanie kredytu), które posiadają wykształcenie rolnicze dowód na to, że dana osoba pracowała minimum lata w gospodarstwie rolnym albo dziale specjalnym produkcji rolnej. Osoby starające się o kredyt mogą posiadać także status rencisty, ale nie emeryta.

Większość bankowych ofert dotyczących tego rodzaju produktów finansowych, mówi o konieczności spłaty kredytu do piętnastu lat od daty zawarcia umowy kredytowej. Często istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kapitału.