Pomoc w spłacie kredytu dla rolnictwa

Rolnicy zaciągający kredyty rolnicze na rozwinięcie działalności rolniczej (i inne)  mogą liczyć na pomoc w spłaceniu zaciągniętego długu. Taką możliwość stwarzają kredyty preferencyjne, które tak naprawdę w Polsce udzielane są od dłuższego czasu. W chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej charakter preferencji nieco się zmienił. W chwili obecnej charakter preferencji jest jednak nieco odmienny od tego sprzed laty. Kredytów tych udziela się głównie na cele związane z modernizacją oraz rozbudową gospodarstwa. Pieniądze z kredytów często przeznaczane są także na likwidowanie szkód powstałych po klęskach żywiołowych. Organizacją, która pomaga w spłaceniu zaciągniętego długu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Kredyt preferencyjny udzielany jest ze środków własnych banku – wszystko stosownie do obowiązujących w nim regulaminów i przepisów. ARiMR udziela pomocy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji. BGŻ, ING Bank Śląski, BPH, BZ WBK, Pekao oraz trzy zrzeszenia banków spółdzielczych (Bank Polskiej Spółdzielczości, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Mazowiecki Bank Regionalny). Preferencje opierają się przede wszystkim na pierwszeństwie w dostępie do kredytów oraz na zastosowaniu dla kredytobiorców niższej stopy procentowej niż tej obowiązującej na rynku.

Aby uzyskać kredyt preferencyjny trzeba naprawdę się postarać. Warto jednak bo zrobić, bo o ile ubiegając się o kredyt hipoteczny bank nie będzie wnikał na jaki cel konkretnie będą przeznaczane pieniądze, tak jednak w ogólnym rozrachunku hipoteka okaże się znacznie droższym rozwiązaniem. Może to oznaczać stratę nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto? Oczywiście, że nie. Od czego należy zacząć starania o kredyt preferencyjny? Plan samego przedsięwzięcia zostanie poddany ocenie ARMiR. Dopiero po jego zatwierdzeniu bank będzie mógł rozpocząć procedurę oceny wniosku kredytowego. We wniosku należy zawrzeć cel kredytowania, strukturę finansowania, czas realizacji inwestycji (planowany), kierunek produkcji w okresie kredytowania, okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu, informacje o posiadaniu lub o źródle pozyskania kwot produkcyjnych, jak również i informację dotyczącą rynków zbytu.